Pointer trong C/C++ duoc hieu nhu nao

Pointer là một khái niệm quan trọng cho những ai muốn học lập trình C++. Vậy chính xác nó là gì. Và tại sao nó quan trọng? Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nó.

Pointer xuất hiện trong C và cả C++. Nó có ý ngu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s