Sơ lược về Robot Operating System(ROS)

Robot operating system  là một hệ thống phần mềm chuyên dụng để lập trình và điều khiển robot, bao gồm các công cụ để lập trình, hiển thị, tương tác trực tiếp với phần cứng, và kết nối cộng đồng robot trên toàn thế giới. Nói chung là nếu bạn muốn lập trình và điều khiển một con robot, sử dụng phần mềm ROS sẽ giúp quá trình thực hiện nhanh hơn và bớt đau khổ hơn rất nhiều. Và bạn không cần ngồi viết lại những thứ mà người khác đã làm rồi, mà có những thứ muốn viết lại cũng không có khả năng. Như Lidar hoặc Radar driver chẳng hạn.

ROS chạy trên nền Ubuntu,  do đó để sử dụng ROS đầu tiền các bạn phải cài Linux. Cho bạn nào chưa biết cài Linux và ros thì mình có link này cho các bạn:

 

Những Robot và sensor được hỗ trợ bởi ROS:

16

Trên đây là những robot được hỗ trợ, bắt đầu từ Pepper(a), REEM-C(b), Turtlebot(c), Robotnaut(d) và Universal robot(e). Ngoài ra, các sensor được hỗ trợ bởi ROS gồm có LIDAR, SICK laser lms1xx, lms2xx, Hokuyo, Kinect-v2, Velodyne.., để biết thêm chi tiết, các bạn có thể xem hình dưới đây.

17

Hiểu cơ bản về cách hoạt động của ROS:

Về cơ bản ROS files được bố trí và hoạt động như sau, từ trên xuống theo thứ tự như sau, metapackages, packages, packages manifest, Misc, messages, Services, codes:

18Trong đó gói tổng(Metapackages) là một nhóm các gói(packages) có liên quan tới nhau. Lấy ví dụ như, trong ROS có một gói tổng tên là Navigation, gói này có chứa tất cả các gói liên quan tới việc di chuyển của robot, bao gồm di chuyển thân, bánh, các thuật toán liên quan như Kalman, Particle filter… Khi chúng ta cài đặt gói tổng, nghĩa là tất cả các gói con trong nó cũng được cài đặt.

Gói(Packages), ở đây là mình dịch là gói cho dễ hiểu, khái niệm gói rất quan trọng, chúng ta có thể nói rằng cái gói chính là các nguyên tử cơ bản nhất tạo nên ROS. Trong một gói gồm có, ROSnode, datasets, configuration files, source files,  tất cả được gói lại trong một “gói”. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều thứ  trong một, gói, nhưng để làm việc, chúng ta chỉ cần quan tâm 2 thứ trong 1 gói, đó chính là src folder, chứa source code của chúng ta, và file Cmake.txt, đây là nơi ta khai báo những thư viện cần thiết để thực thi(compile) code.

Sự Tương tác giữa các node trong ROS

ROS computation graph là bức tranh toàn cảnh về sự tương tác của các nodes, topics với nhau.

19

Ở hình trên ta có thể thấy Master chính là nodes kết nối tất cả các node còn lại, các nodes còn lại muốn giao tiếp với nhau phải thông qua node Master.

Nodes: ROS nodes chỉ đơn giản là quá trình sử dụng ROS API để giao tiếp với nhau. Một robot có thể có rất nhiều nodes để thực hiện quá trình giao tiếp của nó. Ví dụ như, một con robot tự lái sẽ có những node sau, node đọc dữ liệu từ Laser scanner, Kinect camera, localization and mapping, node gửi lệnh vận tốc cho hệ thống bánh lái.

Master: ROS master đóng vai trò như một node trung gian kết nối giữa các node khác nhau. Master bao quát thông tin về tất cả các nút chạy trong môi trường ROS. Nó sẽ trao đổi chi tiết của một nút với khác để thiết lập kết nối giữa chúng. Sau khi trao đổi thông tin, giao tiếp sẽ bắt đầu giữa hai nút ROS. Khi bạn chạy một chương trình ROS, lúc nào ros_master cũng phải chạy trước. Bạn có thể chạy ros master bằng cách ->terminal->roscore.

Message: Các nút ROS có thể giao tiếp với nhau bằng cách gửi và nhận dữ liệu dưới dạng ROS mesage. ROS message là một cấu trúc dữ liệu được sử dụng bởi các nút ROS để trao đổi dữ liệu. Nó giống như là một protocol, định dạng thông tin gửi đi nữa các node, ví dụ như string, float, int…

Topic: Một trong những phương pháp để giao tiếp và trao đổi tin nhắn giữa hai node được gọi là ROS Topic. ROS Topic giống như một kênh tin nhắn, trong kênh đó dữ liệu được trao đổi bằng ROS message. Mỗi chủ đề sẽ có một tên khác nhau tùy thuộc vào những thông tin mà nó sẽ phụ trách cung cấp. Một Node sẽ đăng bài(publish) thông tin cho một Topic và một nút khác có thể đọc từ Topic bằng cách đăng ký(subcrible) với nó. Cũng giống như bạn muốn xem video của mình thì phải subcrible channel của mình vây. Nếu bạn muốn xem thử chương trình mình đang chạy có những topic nào, thì câu lệnh là rostopic list, nếu muốn xem một topic nào đó xem thử có những node nào đang publish hoặc subcrible vào nó. Thì câu lệnh là rostopic info /têntopic. Nếu muốn xem trong topic đó có gì thì type rostopic echo /têntopic.

Service: Service là một loại phương pháp giao tiếp khác với Topic. Topic
sử dụng tương tác publish hoặc subcrible nhưng trong dịch vụ, nó tương tác theo kiểu request – response. Cái này y chang như bên network. Một nút sẽ hoạt động như một server, có một server thường xuyên
chạy và khi Node client gửi yêu cầu dịch vụ cho server. Máy chủ sẽ thực hiện dịch vụ và gửi kết quả cho máy khách. Client node phải đợi cho đến khi máy chủ phản hồi với kết quả. Server đặc biệt hữu dụng khi chúng ta cần thực hiện một lệnh gì đó mà cần thời gian lâu để xử lý, vậy thì chúng ta để nó ở server, khi cần thì ta gọi.

 

2 thoughts on “Sơ lược về Robot Operating System(ROS)

  1. Em chào ad!
    Ad có thể cho em hỏi là hiện tại ROS có được hỗ trợ trên hệ điều hành Mac OS không ạ?
    Hi vọng nhận được câu trả lời từ ad ạ, em xin cảm ơn và chúc ad nhiều sức khoẻ!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s