Căn Bản Về Python (Python programing language)

Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch nhe do Guido van Rossum tạo ra năm 1990. Python hoàn toàn tạo kiểu động và dùng cơ chế cấp phát bộ nhớ tự động; do vậy nó tương tự như Perl, Ruby, Scheme, Smalltalk, và Tcl. Python được phát triển trong một dự án mã mở, do tổ chức phi lợi nhuận Python Software Foundation quản lý.

Theo đánh giá của Eric S. Raymond, Python là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới học lập trình. Cấu trúc của Python còn cho phép người sử dụng viết mã lệnh với số lần gõ phím tối thiểu, như nhận định của chính Guido van Rossum trong một bài phỏng vấn ông.

Ban đầu, Python được phát triển để chạy trên nền Unix. Nhưng rồi theo thời gian, nó đã “bành trướng” sang mọi hệ điều hành từMS-DOS đến Mac OS, OS/2, Windows, Linux và các hệ điều hành khác thuộc họ Unix. Mặc dù sự phát triển của Python có sự đóng góp của rất nhiều cá nhân, nhưng Guido van Rossum hiện nay vẫn là tác giả chủ yếu của Python. Ông giữ vai trò chủ chốt trong việc quyết định hướng phát triển của Python.

Python được thiết kế để trở thành một ngôn ngữ dễ học, mã nguồn dễ đọc, bố cục trực quan, dễ hiểu, thể hiện qua các điểm sau:

 • Python tăng cường sử dụng từ khóa tiếng Anh, hạn chế các kí hiệu và cấu trúc cú pháp so với các ngôn ngữ khác.
 • Python là một ngôn ngữ phân biệt kiểu chữ HOA, chữ thường.
 • Như C/C++, các từ khóa của Python đều ở dạng chữ thường.

Trong các ngôn ngữ khác, khối lệnh thường được đánh dấu bằng cặp kí hiệu hoặc từ khóa. Ví dụ, trong C/C++, cặp ngoặc nhọn { } được dùng để bao bọc một khối lệnh. Python, trái lại, có một cách rất đặc biệt để tạo khối lệnh, đó là thụt các câu lệnh trong khối vào sâu hơn (về bên phải) so với các câu lệnh của khối lệnh cha chứa nó.

import math
2 #...
3 delta = b * b 4 * a * c
4 if delta > 0:
5   # Khối lệnh mới, thụt vào đầu dòng
6   x1 = (- b + math.sqrt(delta)) / (2 * a)
7   x2 = (- b math.sqrt(delta)) / (2 * a)
8   print "Phuong trinh co hai nghiem phan biet:"
9   print "x1 = ", x1, "; ", "x2 = ", x2

Tất nhiên những điều trên chỉ là cơ bản về Python thôi, dưới đây mình sẽ giới thiệu 1 
một số chương trình viết bằng python:

Đầu tiên là Object tracktring with python, nghĩa là chúng ta sẽ nhắm vào 1 vật nào đó và 
lơ những vật còn lại, khi đó chúng ta có thể bắn vật đó, hoặc robot sẽ nhắm vào để
gắp vật, đại loại vậy. Thực sự thì về nguyên tắc cũng không khó lắm, chúng ta sẽ làm theo 
cách threshold, nghĩa là chỉ cho phép nhìn trong 1 tông màu cố định thôi. Như các bạn đã biết
thì màu sắc được chia ra theo thang và mỗi màu đều có thông số chỉ màu sắc để định nghĩa nó. 
Ví dụ như màu đỏ sẽ nằm trong khoảng từ (0, 43, 14) tới (0, 100, 99) trong thang HSV và từ

Ví dụ trên cho ta thấy cách trình bày một đoạn code Python cực kì rõ ràng và hiệu quả.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s